Informacija klientui

PATVIRTINTA
UADBB „Altas draudimo brokeris“
direktoriaus  įsakymu
2021 -12-08 Nr. DBP-21-05
1 priedas

 

INFORMACIJA KLIENTUI

UADBB „Altas draudimo brokeris“ vadovaudamasis Lietuvos Respublikos draudimo įstatymo 93 straipsniu, Lietuvos banko valdybos nutarimu Nr. 03-91 bei Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.993 straipsniu teikia Jums šią informaciją:

Informacija apie draudimo tarpininką:

Uždaroji akcinė draudimo brokerių bendrovė „Altas draudimo brokeris“

Juridinio asmens kodas – 135526534;

buveinės adresas Kalniečių g. 104, LT-50184, Kaunas;

Telefono numeris: +370 69825966; elektroninis paštas: brokeris@altas.lt; internetinė svetainė: www.altas.lt/Draudimo-paslaugos/

 

 

UADBB „Altas draudimo brokeris“ registracijos informacija:

UADBB „Altas draudimo brokeris“ yra registruotas juridinių asmenų registre, registro tvarkytojas – Valstybės įmonė Registrų centras. Registracijos informaciją galite patikrinti interneto svetainėje:  www.registrucentras.lt/jar/p.

Licencija draudimo brokerių įmonės veiklai vykdyti:

UADBB „Altas draudimo brokeris“ 2004 m. gruodžio mėn. 21 buvo suteikta licencija (Nr. 000052) vykdyti draudimo brokerių įmonės veiklą.  UADBB „Altas draudimo brokeris“ yra įrašyta į draudimo brokerių įmonių registrą, kurį tvarko bei veiklos priežiūrą vykdo Lietuvos bankas. Lietuvos banko internetinis tinklapis, kuriame skelbiamas draudimo brokerių (tarpininkų) bendrovių sąrašas: https://www.lb.lt/lt/draudikai-ir-draudimo-tarpininkai

UADBB „Altas draudimo brokeris“ bendradarbiauja su šiomis draudimo bendrovėmis:

Ne gyvybės draudimo bendrovės:

 

 • AB „Lietuvos draudimas“, J. Basanavičiaus g. 12, LT-03600 Vilnius, Tel.(8 5) 266 6612, 1828, el. paštas: info@ld.lt
 • AAS „BTA Baltic Insurance Company“ filialas Lietuvoje, Viršuliškių skg. 34, LT-05132 Vilnius, Tel. (8 5) 2600 600, bta@bta.lt
 • ADB „Gjensidige“ Žalgirio g. 90, LT-09303 Vilnius, Tel. (8 5) 272 1626, 1626 el. paštas: info@gjensidige.lt
 • ADB „Compensa Vienna Insurance Group“, Ukmergės g. 280, LT – 06115 Vilnius,Tel. (8 5) 249 1911, 19111, el. paštas: info@compensa.lt
 • ERGO Insurance SE Lietuvos filialas, Geležinio Vilko g. 6A, LT-03507 Vilnius, Tel. (8 5) 268 3000, 1887, el. paštas: info@ergo.lt
 • If P&C Insurance AS filialas, T. Narbuto g. 5, LT-08105 Vilnius, Tel. (8 5) 210 800, 1620, el. paštas: info@if.lt
 • UAB DK „Lamantinas“ Z. Sierakausko g.15A, LT-03105 Vilnius, Tel. (8 5) 233 5238, el. paštas: lamantinas@lamantinas.lt
 • AB Baltic Underwriting Agency, Kęstučio g. 59, LT-08124 Vilnius, Tel. +370 (5) 2667799 el. paštas info@bunda.eu

 

Gyvybės draudimo bendrovės:

 

 • ERGO Life Insurance SE, Geležinio Vilko g. 6A, LT-03507 Vilnius, Tel. (8 5) 268 3000, 1887, el. paštas: info@ergo.lt
 • Compensa Life Vienna Insurance Group SE Lietuvos filialas, Ukmergės g. 280, LT – 06115 Vilnius, Tel. (8 5) 250 4000, 19111, el. paštas: info@compensalife.lt

 

Informacija apie galimą interesų konfliktą dėl dviejų juridinių subjektų dalyvavimo vienas kito veikloje:

UADBB „Altas draudimo brokeris“ neturi, tiesiogiai ar netiesiogiai, jokių draudiko akcijų, ar kitokių kapitalo dalių, suteikiančių 10 ir daugiau procentų balsavimo teisių ar sudarančių 10 ir daugiau procentų kapitalo. Joks draudikas arba draudiko patronuojančioji įmonė, tiesiogiai ar netiesiogiai, neturi UADBB „Altas draudimo brokeris“ akcijų ar kitokių kapitalo dalių, suteikiančių 10 ir daugiau procentų balsavimo teisių ar sudarančių 10 ir daugiau procentų kapitalo.

Informacija apie draudimo tarpininko gaunamo atlygio, susijusio su konkrečios draudimo sutarties sudarymu, pobūdį:

UADBB „Altas draudimo brokeris“ vadovaudamasi  teisės aktų reikalavimais nurodo, kad atlygį  už draudimo tarpininkavimo paslaugas gauna iš draudiko komisinio atlygio forma.

Skundų dėl draudimo tarpininko veiklos ir ginčų su draudimo tarpininku nagrinėjimo ne teisme tvarka:

Jei manote, kad UADBB „Altas draudimo brokeris“ pažeidė  Jūsų teises ar teisėtus interesus, atsirandančius iš sutarčių arba su jais susijusių santykių, ir ketinate dėl kilusio ginčo sprendimo kreiptis į Lietuvos banką, prieš tai privalote raštu kreiptis į UADBB „Altas draudimo brokeris“  nurodydami ginčo aplinkybes ir savo reikalavimą. Skundas Įmonei turi būti pateikiamas raštu bet kuriuo iš toliau nurodytų būdų:

 

 • pateikiant jį atvykus į Įmonės pagrindinę buveinę adresu Kalniečių g. 104, LT-50184, Kaunas;
 • siunčiant paštu (kurjerio pagalba ar kt.) Įmonės pagrindinės buveinės adresu Kalniečių g. 104, LT-50184, Kaunas;
 • pateikiant jį bendruoju Įmonės elektroninio pašto adresu brokeris@altas.lt arba pateikiant Įmonės direktoriui Rimgaudui Grigaičiui elektroninio pašto adresu  rimgaudas@altas.lt;

 

UADBB „Altas draudimo brokeris“  skundų nagrinėjimo tvarką galite rasti adresu: www.altas.lt/Draudimo-paslaugos/Klientu-Skundu-Nagrinejimo-Tvarka/

Jei UADBB „Altas draudimo brokeris“  netenkina Jūsų reikalavimų arba tenkina juos iš dalies, turite teisę neteismine tvarka kreiptis į Lietuvos banką (Žirmūnų g. 151, LT – 09128, Vilnius, www.lb.lt). Vartotojų ir finansų rinkos dalyvių ginčų neteisminio sprendimo procedūros Lietuvos banke taisykles galite rasti adresu https://www.lb.lt/lt/daugiau-apie-gincius-su-finansiniu-paslaugu-teikeju.

Informacija pagal Lietuvos Respublikos civilinio  kodekso 6.993 straipsnį:

Sudarant draudimo sutartį ir jos galiojimo metu draudikas privalo suteikti draudėjui šią informaciją: draudiko pavadinimą, draudiko įmonės rūšį, adresą, elektroninio pristatymo dėžutės adresą, draudiko padalinio ar draudiko atstovo adresą (jei draudimo sutartis sudaroma ne draudiko buveinėje), iš draudimo sutarties kylančių ar su ja susijusių ginčų sprendimo tvarką, draudiko elgesį, kai draudėjas pažeidžia draudimo sutarties sąlygas, galimus draudimo rizikos padidėjimo atvejus bei kitą draudimo veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose nurodytą informaciją. Išvardintą informaciją galite rasti Jums pateikiamose konkrečios draudimo rūšies taisyklėse bei draudimo sutartyje.

Prieš sudarydamas draudimo sutartį draudėjas privalo pateikti draudikui visą žinomą informaciją apie aplinkybes, galinčias turėti esminės įtakos draudiminio įvykio atsitikimo tikimybei bei šio įvykio galimų nuostolių dydžiui (draudimo rizikai). Draudėjo pareiga atskleisti visą žinomą informaciją įtvirtinta ir konkretaus draudiko draudimo taisyklėse.

Tik visiems draudimo sutarties sudarymu suinteresuotiems asmenims glaudžiai bendradarbiaujant, atskleidžiant sutartimi siekiamus tikslus ir kitą reikšmingą informaciją, galima pasiekti, kad būtų išvengta teisėtų lūkesčių neatitinkančios sutarties sudarymo. Todėl rekomenduojame susipažinti su siūlomų draudimo produktų draudimo taisyklėmis arba detalesnės informacijos prašyti iš Jus aptarnaujančio draudimo brokerio.

Informacija apie draudimo sutartims taikomą teisę:

Draudimo sutartims, kurios sudaromos tarpininkaujant UADBB „Altas draudimo brokeris“, yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė, išskyrus atvejus, jei draudimo sutartyse yra numatyta kitaip.

Informacija apie rekomendacijos teikimą:

UADBB „Altas draudimo brokeris“ rekomendacijos dėl draudimo produktų neteikia, išskyrus atvejus, kai draudimo pasiūlyme nurodoma kitaip.

Draudiko parengtas draudimo produkto informacinis dokumentas

UADBB „Altas draudimo brokeris“ kartu su Jums teikiamu draudimo pasiūlymu pateiks draudiko parengtą draudimo produkto informacinį dokumentą.

Turite klausimų mums?

Jūsų žinutė bus nukreipta ne bendrais kontaktais, o kompetentingam savo srities specialistui, dirbančiam Jūsų pasirinktame mieste. Susisieksime su Jumis nurodytu telefonu ar atsakysime el. paštu kaip galima greičiau darbo dienomis nuo 8 iki 17 val.

Palikite mums žinutę