Privatumo politika

Uždarosios akcinės bendrovės „Altas“, juridinio asmens kodas: 133170954, buveinės adresas: Kalniečių g. 104, Kaunas, Tel. +370 37 333900  (toliau – „Altas“ arba bendrovė) privatumo politika taikoma tais atvejais, kai asmuo per „Altas“ internetinės svetainės https://www.altas.lt/ „Klauskite“ formą pateikia bendrovei savo asmens duomenis.

Tvarkydama asmens duomenis bendrovė vadovaujasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, taip pat kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

 

Kokie asmens duomenys renkami?

Pateikdami užklausą per „Altas“ internetinės svetainės „Klauskite“ formą, Jūs bendrovei pateikiate šiuos asmens duomenis: vardą, el. pašto adresą, telefono numerį. Pateikdami šiuos duomenis, Jūs duodate sutikimą bendrovei tvarkyti Jūsų asmens duomenis atsakymo į Jūsų užklausą pateikimo tikslais. Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą susisiekę su bendrove bet kuriais viešai prieinamais bendrovės kontaktais.

Užklausai išsiųsti užtenka pateikti el. pašto adresą.

Jūs užtikrinate, kad pateiksite bendrovei tikslius ir teisingus asmens duomenis ir nepateiksite trečiųjų asmenų duomenų.

 

Kam teikiami asmens duomenys?

Jūsų pateikti asmens duomenys tretiesiems asmenims neteikiami.

 

Kiek laiko asmens duomenys saugomi?

Jūsų pateikti asmens duomenys saugomi ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai. Asmens duomenys ištrinami po susirašinėjimo su Jumis pabaigos.

 

Jūsų teisės

Jūs turite teisę prašyti, kad bendrovė leistų susipažinti su Jūsų asmens duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą, arba teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą.

Jūs taip pat turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, jeigu manote, kad Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi nesilaikant asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų.

 

Slapukai (angl. Cookies)

Kad ši svetainė tinkamai veiktų, kartais į Jūsų įrenginį įrašomos mažos duomenų rinkmenos, vadinamos slapukais. Slapukas – tai nedidelis failas, atsiųstas į įrenginį, naudotojui besilankant atitinkamoje interneto svetainėje. Slapukų pagalba interneto svetainė atpažįsta naudotojo įrenginį (pvz., naudotojui kitą kartą apsilankius šioje interneto svetainėje).

Informacija iš slapukų naudojama tik siekiant atlikti įprastines operacijas. Slapukų informacija nėra naudojama asmeninei informacijai apie naudotoją rinkti.

Internetinėje svetainėje nėra naudojami trečiųjų šalių slapukai.

Internetinėje svetainėje naudojamų slapukų aprašymai:

 

Domenas

Slapuko pavadinimas

Paskirtis

Galiojimo laikas

www.altas.lt

language

Kalbos parinkimas

Sesijos slapukas

www.altas.lt

sid_key

Sesijos identifikacinis numeris

Sesijos identifikacinis numeris

Sesijos slapukas

www.altas.lt

sid

Sesijos slapukas

 

Slapukus galite valdyti ir (arba) ištrinti pagal savo pageidavimus. Galite ištrinti visus jūsų kompiuteryje jau esančius slapukus, o daugumoje naršyklių galite nustatyti, kad slapukai nebūtų įrašomi. Tačiau tokiu atveju kaskart, kai lankysitės interneto svetainėje, jums gali reikėti iš naujo nustatyti kai kurias parinktis, o kai kurios paslaugos ir funkcijos gali neveikti.

 

Slapukų naudojimo nustatymai interneto naršyklėse:

Firefox:

https://support.mozilla.org/lt/kb/Slapuk%C5%B3%20valdymas?redirectlocale=en-
US&redirectslug=Cookies
.

 

Chrome:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=lt.

 

Internet Explorer:

https://support.microsoft.com/lt-lt/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies.